«

»

Plastične kace, cisterne i rezervoari za navodnjavanje

Nedostatak je vode, ne samo vode za piće, već i vode koja je potrebna za normalan rast i razvoj biljnog sveta. Zato vam mi i nudimo rešenje za navodnjavanje plastenika i površina koje imaju problema sa snabdevanjem vodom.

cisterna za prikolice

cisterna za navodnjave

Sve u zavisnosti od vremenskih uslova, ali ponekad je potrebno više puta u sezoni zalivati, a najčešće se koristi voda iz reka ili stajaća voda. Što znači da je potrebno transportovati vodu sa izvorišta do mesta gde treba zalivati. To možete uraditi tako što ćete koristiti naše kace od plastike ili cisterne za vodu za prikolice. Osim što koriste u prevozu vode koja se koristi za navodnjavanje poznato je da treba voditi i računa o temperaturi vode za zalivanje jer je temperatura na izvorištu od 12 do 14 stepeni Celzijusa, a idealna tempertura vode za navodnjavanje je oko 20 stepeni. Kada vršite zalivanje sa našim rezervoarima za navodnjavanje, voda se u njima može zagrejati, a što je najvažnije može se nesmetano obezbediti navodnjavanje tokom celog dana.

Kvalitet vode za navodnjavanje

Osim toga postoje i problemi sa tvrdoćom vode koju koristite za navodnjavanje, pa se i dodaje u cisternu za navodnjavanje kiseli treset ili oksalne kiseline. Za zalivanje je najbolje koristiti atmosfersku vodu ili kišnicu. Naše rezervoare za skupljanje kišnice možete koristiti za zalivanje, koju ćete supljati sa krovova, ne zaboravite da morate imati čistu krovnu konstrukciju i ispravne oluke.

Kada se budete odlučivali za kapacitet cisterni i rezerveora za navodnjavanje plastenika je nekih 5l po metru kvadratnom za petočasovno korišćenje, a na godišnjem nivou se računa od 1,5 do 2 metra kubna vode na jedan kvadratni metar.

Rešite sve problema i povećajte prinose koristeci naše cisterne i rezervoare za navodnjavanje.

Slični proizvodi: