«

»

Plastične tabarke za kazane za pečenje rakije

Ako imate kazan za pečenje rakije sigurno zante šta je tabarka. Tabarka služi kao posuda za vodu, kako bi se para koja prolazi kroz spiralnu cev pretvorila u kondezat odnosno, ako se koristi iz kazan za pečenje rakije, rakiju ili ako se destiluje voda, dobija se destilovana voda.tabarka za pecenje rakije Tabarka za pečenje rakije je napravljena od plastične kace, idelno je da koristite naše plastične kace za kominu i da imate tabarku od plastike za pečenje rakije.

Ako imate metalne dotrajale tabarke za pečenje rakije ili druge destilate, njima obično propadne dno, vršimo zamenu vaših metalnih tabarki sa našim od plastike. Dovoljno je da nam isporučite vašu tabarku, mi ćemo sve ostalo uraditi, premestiti aparat za destilovanje i imaćete novu tabarku od plastike koja je praktično neuništiva.

Prednosti plastične tabarke

Plastične tabarke nije potrebno uopšte održavati, napravljene od polietilena visoke gustine PEHD imaju osobine kojima ništa ne može ni visoka ni niska temperatura, lakše su od metalnih, tako da ih je mnogo lakše prenositi. Plastične tabarke nije potrebno farbati, a možete dobiti i veće zapremine, jer je poznato da što je veća količina vode u tabarci to je bolje za destilat, odnosno lakše se hladi para koja prolazi kroz aparat za destilaciju (spiralna cev).

Zamenite svoje dotrajale metalne tabarke kazana za pečenje rakije, novim plastičnim i mirni ste najmanje 50 godina.

Slični proizvodi: