Plastične kace za vodu, kominu, voće i povrće

Jedan od proizvoda koji je poslednjih godina posato nezamenjiv u domaćinstvu, industriji ili poljoprivredi su plastične kace. Proizvode se različitih zapremina, sa ili bez poklopca koji se može skidati. Plastične kace su vertikalni otvoreni plastični rezervoari. Materijal od koga se prave je otporan na sunčevo zračenje, a postojan je i na niskim i visokim temperaturama …

Nastaviti čitanje »

Plastični horizontalni rezervoari – cisterene za vodu, naftu …

Plastični rezervoari osim što su vertikalni i mogu biti horizontalni rezervoari koji su poznatiji pod nazivom cisterne. Prave se od istog materijala kao i vertikalni plastični rezervoari od politelina visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnlogojim spiralnog namotavanja. Cisterne imaju široku upotrebu Plastični rezervoari cisterne se mogu koristiti kao nadzemni rezervoari ili rezervoari koji se …

Nastaviti čitanje »

Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu, gorivo …

Plastični rezervoari se rade na istom principu bilo da horizontalni rezervoari cisterne i vertiklani plastični rezervoari. Tehnlogija izrade je ista, a vertikalni rezervoari mogu biti zatvoreni i otvoreni odnosno plastične kace. Zatvoreni plastični rezervoari napravljeni su od polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PP. Plastični rezervoari imaju neograničenu upotrebu Zahvaljujući osobinama materijala od kojih su …

Nastaviti čitanje »

Plastične septičke jame – dvokomorne, trokomorne

U područjime gde nema gradske kanalizacije, odnosno jedinstvenog kanalizacionog sistema za odvod otpadnih voda moraju se izgraditi septičke jame. Septička jama se pravi iz higejenskih razloga, sprečava širenje zaraze na terenu i širenje neptijatnih mirisa. Najčešće se zidaju ili se prave septičke jame. Čabar plast septičke jame vam nude idealno i brzo rešenje za rešavanje …

Nastaviti čitanje »

Plastične kace, cisterne i rezervoari za navodnjavanje

Nedostatak je vode, ne samo vode za piće, već i vode koja je potrebna za normalan rast i razvoj biljnog sveta. Zato vam mi i nudimo rešenje za navodnjavanje plastenika i površina koje imaju problema sa snabdevanjem vodom. Sve u zavisnosti od vremenskih uslova, ali ponekad je potrebno više puta u sezoni zalivati, a najčešće …

Nastaviti čitanje »

Plastični pontoni za marine i splavove

Plastični pontoni koje mi proizvodimo od PEHD su stabilni i sigurni objekti na vodi. Odlikuje ih da su laki za transport, lako se postavljaju i instaliraju, mogu da nose terete velikog raspona nosivosti. Mogu se koristiti bez bojazni na uticaj na okolinu jer zadovoljavaju sve ekološke uslove. Dugotrajni su, neuništivi i nepotopivi jer se dele …

Nastaviti čitanje »

Šahte za vodomere

Čabar plast izrađuje i specijalne šahte za vodomere od plastike. Vodomerne šahte su već gotove lagane su i treba ih samo spustiti u zemlju, odnosno već iskopanu jamu za šahte. Šahta je gotova i odmah nakon povezivanja u mrežu spremna za upotrebu. Sve što je kasnije potrebno je oko šahta zatrpati zemljom sve rupe. Uvesti …

Nastaviti čitanje »

Plastične kace za vino

Na zahtev naših kupaca uradili smo i plastične kace za vino. Zbog svih svojih osobina koje poseduju plastične kace i li bačve kakao ih negde zovu, a gde  je vrlo bitna stavka je cena, naše bačve za vino su mnogo jeftinije od drugih rešenja. Stari majstori koji su znali da naprave bure, odnosno bačvari, taja …

Nastaviti čitanje »

Pravougaoni rezervoari, tankvane, plastične kade

Osim cilindričnih rezervoara koji mogu biti horizontalni rezervoari cisterne i vertikalni plastični rezervoari, često imamo i posebne zahteve naših kupaca kojima su potrebni pravougaoni rezervoari ili pravougaone plastične kade, tankvane. Interesovanje za ovakve vrste i oblike četvrtastih rezervoara potiče od materijala polipropilena i polietilena koji je uV stabilizovan i otporan na hemijske uticaje pa ima …

Nastaviti čitanje »

Plastične tabarke za kazane za pečenje rakije

Ako imate kazan za pečenje rakije sigurno zante šta je tabarka. Tabarka služi kao posuda za vodu, kako bi se para koja prolazi kroz spiralnu cev pretvorila u kondezat odnosno, ako se koristi iz kazan za pečenje rakije, rakiju ili ako se destiluje voda, dobija se destilovana voda. Tabarka za pečenje rakije je napravljena od …

Nastaviti čitanje »

Plastični čamci

 Osobine materijala PEHD su se odlično pokazale u proizvodnji plastičnih čamaca. Materijal se dobro oblikuje tako da se čamci od plastike mogu praviti u različitim oblicima, pa su pogodni i za regate kada želite da imate atraktivan izgled vašeg plovila. Dobre plovne osobine i stabilnost na vodi su samo jedna od prednosti ovih čamaca u …

Nastaviti čitanje »

Separatori masti i ulja

Savremeni tokovi života zahtevaju sve veću brigu za zaštitom životne sredine. Mora se voditi računa o zagađenju, o materijalima koji se upotrebljavaju, o otpadnim vodama koje se ispuštaju u čovekovo okruženje. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima (masti i ulja, naftni derivati) one se najlakše i najjeftinije mogu odstraniti sa našim …

Nastaviti čitanje »