»

Separatori masti i ulja

Savremeni tokovi života zahtevaju sve veću brigu za zaštitom životne sredine. Mora se voditi računa o zagađenju, o materijalima koji se upotrebljavaju, o otpadnim vodama koje se ispuštaju u čovekovo okruženje. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima (masti i ulja, naftni derivati) one se najlakše i najjeftinije mogu odstraniti sa našim separatorima masti i ulja. Izrađeni od materijala kao i naši plastični rezervoari i cisterne, otporni na koroiju, poroznost i eroziju, urađeni od PEHD, vodonepropusni, jednostavni za održavanje, lagani i laki za ugradnju.

Separatore lakih tečnosti u odvajanju iz otpadnih voda delimo

  • separatore masti
  • separatore ulja i naftnih derivata

Separatori masti

Separatori masti se projektuju kako bi odvajali ulja i masti koje se najčešće nalazi u otpadnim vodama iz kuhinje restorana, hotela i drugih ugostiteljskih objekata, prembrene industrije, klanicama i mesnim industrijama. Važnost separatora masti i ulja koji odvajaju mast iz otpadne vode preventivno sprečavaju mogućnost začepljenja sistema kanalizacije.

Separatori ulja se dele na:

  • gravitacijske,
  • sa koalescentnim fltrom,
  • separatori s bypass-om

Održavanje separatora masti

Potrebno je vršiti vizuelni pregled separatora masti. Po potrebi treba odraditi vađenje masti i ulja i osigurati njihovo bezbedno odlaganje. Nakon čišćenja separator treba napuniti čistom vodom.

Održavanje separatora ulja

Takođe vizuelni pregled seperatora ulja i čišćenje po potrebi nataloženog ulja i mulja. Koalescentni filter moguće je upotrebljavati više pita samo ga treba povremeno izvaditi i oprati čistom vodom.

Slični proizvodi: