«

»

Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu, gorivo …

vertikalni-rezervoar-sa-nivokazomPlastični rezervoari se rade na istom principu bilo da horizontalni rezervoari cisterne i vertiklani plastični rezervoari. Tehnlogija izrade je ista, a vertikalni rezervoari mogu biti zatvoreni i otvoreni odnosno plastične kace. Zatvoreni plastični rezervoari napravljeni su od polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PP.

Plastični rezervoari imaju neograničenu upotrebu

Zahvaljujući osobinama materijala od kojih su napravljeni materijali široka je njihova primena pa mogu biti rezervoari za vodu, a mogu se sladištiti i čuvati razne tečnosti pa ima veliku primenu u hemijskoj industriji jer je otporan na rane agresivne hemialije. plastični rezervoariIdealni su kao rezervoari za sve vrste tečnosti, ali se u njih mogu odlagati i zrnaste i praškaste materije. Uostalom baš zbog osobina da ne upijaju i ne odaju ni mirise ni ukuse materije ili fluida, niti im na bilo koji način utiču na promene osobina. Često ih koriste kao rezervoare za naftu ili bilo koje drugo gorivo, biodizel ili ložulje.

Prednosti ovakvih rezervoara što se na njih mogu montirati priključci i armature bez ograničenja, sve po potrebama i zahtevima kupaca. Tako ako vam treba nošto od ovakvih priključka obavezno nam naznačite kada bude naručivali rezervoare. Neki od priključaka koje najčešće ugrađujemo surazni ventili, slavine, pokazivači nivoa, priključci sa spoljašnjim ili unutrašnjim navojem, razni prelivnici, revizioni otvori, oduškama, stopama za ankerisanje, penjalicama i slično).

Plastični rezervoari za vodu

plastični rezervoariJedna od najčešćih i najvećih primena rezervoara je da se koriste kao rezervoari za vodu. Već smo napomenuli da je moguće na njih ugradiiti bilo kakav standardna ili nestandardan priključak što je velika prednost. Lagani su za manipulisanje pa se mogu postaviti kao nadzemni rezervoari za vodu bilo gde.

Notice

Vertikalni plastični rezervoari se postavljaju isključivo na ravnu podlogu

Najlakše i najbrže se mogu stavitu u fukciju za snabdevanjem vodom domaćinstva ili vikendica tako što ćete ih postaviti negde u kući, najpogodnije na ploču ispod krova i povezati sa instalacijama u kući. Mogu se koristiti uz dodatke od aktivnog uglja za prečišćavanje vode i sakupljanje kišnice.

Mogućnosti primene plastičnih rezervoara

plastični rezervoari dimenzijeU zavisnosti od načina primene ovi rezervoari se mogu modifikovati na razne načine. Ako je potrebno da očuvate temperaturu medijuma koji se skladišti u njima (bilo visoka ili niska temperatura) može se napraviti kao termoizolovani rezervoari. Ako ćete u njima skladištiti opasne materije moguće napraviti rezervoara sa duplim zidom koji će štiti od izlivanja ili nekih spoljašnjih uticaja na fluid koji se skladišti.

Important!

Proizvodimo plastične rezervoare standardnih dimenzija, ali ih uglavnom proizvodimo po porudžbini i potrebama kupaca. Na osnovu vaših potreba, velićine i zapremine vašeg rezervoara i negove namene izvršićemo proračun i dimezionisanje. Tako da svaki rezervoara možemo prilagoditi svim vašim potrebama.

Zapr (l)

250

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

15000

Prečn.D

600

800

1000

1200

1320

1600

1600

1850

2000

2170

2320

2460

2600

2600

Vis. H

900

1000

1300

1350

1500

1500

2000

1900

1900

1900

1900

1900

1900

2850

Slični proizvodi: